Glas bewerking

Voor speciale gelegenheden kunt u bij een glasartiest terecht voor glasobjecten zoals herdenkings- en/of herinneringsmonumenten, eerste steenleggingen, gevelstenen, jubilea, sokkels voor kunstobjecten, etcetera.

Regelmatig vervaardigen ze in opdracht van kunstenaars glasobjecten zoals glas-appliqué, gefused glas, glas in lood ramen enzovoorts.

Glas-appliqué

Glas-appliqué, ook wel gelijmd glas genoemd, is een techniek die in de glaskunst veelvuldig wordt toegepast, al of niet in combinatie met glasfusing. De werkwijze wordt vaak gebruikt om grote glasoppervlaktes te kunnen decoreren en een bepaalde figuratie mee te geven, waarbij de voorstelling en de wand enigszins lichtdoorlatend blijven.

Brandschilderen

Brandschilderen is een eeuwenoude techniek om op glas te tekenen en te schilderen. In de Middeleeuwen werd het al gebruikt, met als belangrijkste toepassing in kerkramen, veelal afbeeldingen van heiligen en Bijbelse voorstellingen om reden dat er erg weinig mensen waren die konden lezen noch schrijven. In de regel werd/wordt brandschilderwerk in glas in lood ramen verwerkt.

Zandstralen/etsen

Zandstralen gebeurd in een straalcabine, met behulp van een compressor wordt perslucht en een straalmiddel tegen glas geblazen. Glas wordt aldus behandeld om diverse oppervlakte-effecten te bereiken om het glas minder transparant of totaal ondoorzichtig te maken. Op deze manier kunt u afbeeldingen/teksten permanent in glas verkrijgen bijvoorbeeld naamborden of (graf)monumenten. Etsen geeft ongeveer hetzelfde effect, dit gaat met een vloeistof of pasta, het bewerkte oppervlak is fijner van structuur en voelt zachter aan dan gezandstraald werk.

Glas-in-beton

Glas-in-beton is een techniek voor een aan een glas in lood raam verwant kunstwerk. Stukken gekleurd glas worden in beton gegoten en op deze wijze verkrijgt men een bepaalde sfeer in een gebouw door de kleurige lichtinval. Glas-in-beton is in de jaren 30 van de vorige eeuw voor het eerst toegepast in Frankrijk. In Nederland is het nooit echt doorgebroken. Enkele voorbeelden zijn: de Lambertuskerk in Hoengen, de Sint-Annakerk te Heerlen en de Sint-Martinuskerk te Bovenkarpsel. Niet alleen in kerken, maar ook in andere monumentale gebouwen, zoals het gemeentehuis te Oostburg, treft men glas-in-beton ramen aan.